יום שני, 20 בינואר 2014

ויטמינים מחלות וזיהום אויר

 ויטמינים מחלות וזיהום אויר


בטא קךוטן מחזק את מﬠרכת החיסון


פﬠילותם של תאי הרג, אחד הפרמטרים החשובים למדידת יכולתה של מנגרכת החיסון אצל גברים אשר נטלו השלמה תזונתית של כ- 80,000 יחב"ל בטא קרוטן כל יומיים במשך 12 שנים, הייתה גבוהה ב- 42% מאשר אצל אותם גברים שלא נטלו בטא קרוטן. נתון זה מחזק את ההנחה לפיה נטילת בטא קרוטן ונוגדי חמצון אחרים לאורך זמן מחזקת את מגּגרכת החיסון.

70 64-1 68:1 ,1998 american j of clinical nutrionלקיחת ויטמינים נוגדי חימצון, תשובה אפשרית לזיהום האוויר


אוזון ורכיבים נוספים הנמצאים באוויר מזוהם, גורמים למגוון של בעיות בדרכי הנשימה.
רכיבים אלה גורמים להיווצרות רדיקלים חופשיים, הגורמים בתורם נזק רב ודלקות בדרכי הנשימה.

במחקר משותף שנערך, עי המרכז לחקר מחלות ומגפות באטלנטה ארה"ב, יחד עם חוקרים מהולנד ומקסיקו, נמצא כי נטילת ויטמין E, ויטמין C ובטא קרוטן, עשויים להפחית באופן משמﬠותי את הנזקים הנגרמים לריאות בקב זיהום האוויר.
j of clinical care, 1998, 158:226-232